ขวด 5 มล.สีน้ำตาล (12 ใบ)+หัวบีบสีดำ+ฝาสีเงิน+หลอดแก้ว
ขวด 5 มล.สีเขียว (12 ใบ)+หัวบีบสีดำ+ฝาสีดำ1เส้น+หลอดแก้ว
ขวด 5 มล.สีเขียว (12 ใบ)+หัวบีบสีดำ+ฝาสีดำ+หลอดแก้ว
ขวด 5 มล.สีเขียว (12 ใบ)+หัวบีบสีดำ+ฝาสีทอง+หลอดแก้ว
ขวด 5 มล.สีเขียว (12 ใบ)+หัวบีบสีดำ+ฝาสีทอง2เส้น+หลอดแก้ว
ขวด 5 มล.สีเขียว (12 ใบ)+หัวบีบสีดำ+ฝาสีทองเงา+หลอดแก้ว
ขวด 10 มล.สีเขียวขุ่น (12 ใบ)+หัวบีบสีดำ+ฝาสีทอง2เส้น+หลอดแก้ว
ขวด 5 มล.สีเขียว (12 ใบ)+หัวบีบสีดำ+ฝาสีเงิน+หลอดแก้ว
เครื่องปิดฝาขวดยาฉีด (1 เครื่อง)ส่งฟรี
เครื่องซีลฟอยด์ (1 เครื่อง)ด้วยความร้อน+ส่งฟรี
ขวด 15 มล.(504 ใบ)+ฝามีเดือย+จุกรู
ขวด 10 มล.(238 ใบ)+ฝาสีดำ+หัวบีบสีส้ม+หลอดแก้ว
ขวด 5 มล.(300 ใบ)สีชา+ฝาสีดำ+หัวบีบสีส้ม+หลอดแก้ว
ขวด 5 มล.(300 ใบ)ใส+ฝาสีดำ+หัวบีบสีส้ม+หลอดแก้ว
ขวด 3 มล (200 ใบ)+ฝาหัวพลอยคละสี
ขวด 40 มล.(300 ใบ) สีเหลือง
ขวด 40 มล.(300 ใบ) สีเขียว
ขวด 150 มล.(210 ใบ)+ฝาฉีก
ขวด 100 มล.(324 ใบ)+ฝาฉีก
ขวด 5 มล.(720 ใบ)ใส+ลูกกลิ้ง+ฝาทอง
ขวด 7 มล.(480ใบ)+ลูกกลิ้ง+ฝาทอง
ขวด 10 มล.(600 ใบ)+หัวสเปรย์คละสี
ขวด 10 มล.(60 ใบ)+หัวสเปรย์คละสี
หลอดน้ำมนต์(500 ใบ)+ฝาปิด
กระบอกเบอร์ 7 ฝาสีเหลือง
กระบอกเบอร์ 5 ฝาสีเหลือง
ขวด 10 มล.(1000 ใบ)+จุกมีรู+ฝาสีขาว
ขวด 10 มล.(1000 ใบ)+จุกมีรู+ฝาสีฟ้า
ขวด 10 มล.(1000 ใบ)+จุกมีรู+ฝาสีเหลือง
ขวด 10 มล.(1000 ใบ)+จุกมีรู+ฝาสีแดง
คีมบีบฝาขวดยาฉีด ขนาด 13 มม. ชนิด 2 ชั้น
ขวด 7 มล.(200 ใบ)+ลูกกลิ้ง+ฝาทอง
ขวด 15 มล.(540 ใบ)+ฝาทอง
ขวด 5 มล.(200 ใบ)+ลูกกลิ้ง+ฝาทอง
ขวด 7 มล.(200 ใบ)+ลูกกลิ้ง+ฝาทอง
ขวด 4 มล.(120 ใบ)+ลูกกลิ้ง+ฝาทอง
กระปุก 50 กรัม (1000 ใบ)+ฝาขาว
ขวด 150 มล.(210 ใบ)PE+ฝาเกลียว
ขวด 120 มล.(273 ใบ)PE+ฝาฉีก
ขวด 150 มล.(143 ใบ)ยาเม็ดกลมผิวมัน(PET)+ฝาฉีก
ขวด 100 มล.(416 ใบ)+ฝาสีขาว
ขวด 140 มล.(210 ใบ)PET+ฝาสีขาว
ขวด 100 มล.(273 ใบ)+ฝาเกลียว
แกลอน 2 ลิตร (100 ใบ)กลม+ฝาเกลียว
แกลอน 20 ลิตร (5 ใบ)+จุกใน+ฝานอก+ฝาเซฟตี้สีแดง
แกลอน 1 ลิตร (100 ใบ)เหลี่ยมใส+จุกใน + ฝาล็อค
แกลอน 500 มล.(100 ใบ)กลมใส+จุกใน+ฝาล็อค
แกลอน 1 ลิตร (100 ใบ)เหลี่ยมสีนม+จุกใน+ฝาล็อค
แกลอน 1 ลิตร (100 ใบ)เหลี่ยมใส+จุกใน+ฝาเกลียว
แกลอน 2 ลิตร (70 ใบ)เหลี่ยมใส+จุกใน+ฝาเกลียว

          
Sitemap หมวดหมู่