ฝา 20 มม Flip-off 2 ชั้น สีฟ้า
ฝา 20 มม Flip-off 2 ชั้น สีทองอ่อนชมพู
ฝา 20 มม Flip-off 2 ชั้น สีทองอ่อนใส
ฝา 20 มม Flip-off 2 ชั้น สีเงินใส
ฝา 20 มม Flip-off 2 ชั้น สีทองเข้มใส
ฝา 20 มม Flip-off 2 ชั้น สีทองใส
ขวด 50 มล.(231 ใบ)+ฝาพลาสติกสีขาว
ขวด 50 มล.(231 ใบ)+ฝาพลาสติกดำ
ขวด 50 มล.(231 ใบ)+ฝาสีฟ้า
ขวด SK 600 cc. ฝาสีดำ ไม่มีจุกใน
ขวด SK 500 cc. ฝาสีดำ ไม่มีจุกใน
ขวด 300 cc. SK ฝาดำ ไม่มีจุกใน
ขวด 210 cc. SK ฝาดำ ไม่มีจุก
ขวด 135 cc. SK ฝาดำ ไม่มีจุก
ขวด 60 cc. SK ขวดใส ฝาขาว
ขวด 100 cc. SK ฝาดำ
ขวด 210 cc. SK ฝาดำ มีจุกใน
ตลับ 30 กรัมสีฟ้า เตี้ย
ตลับ 15 กรัมสีชมพู
ขวด 240 cc. SK ฝาดำ มีจุกใน
ขวด SK 500 cc. ฝาสีดำ มีจุกใน
ตลับ 20 กรัมสีเขียว
ตลับ 20 กรัมสีครีม
ตลับ 20 กรัมสีชมพู
ตลับ 20 กรัมสีฟ้า
ตลับ 30 กรัมสีชมพู
ตลับ 10 กรัมสีเขียว
ตลับ 10 กรัมสีชมพู
ตลับ 3 กรัม สีเขียว
ตลับ 3 กรัม สีครีม
ตลับ 3 กรัมชมพู
ตลับ 3 กรัมใส
ขวด 30 มล.พลาสติกนิ้มใส+ฝาน้ำมันจักร ปลายแหลม ฝาดำ (12ใบ)
ขวด 30 มล.พลาสติกนิ้มใส+ฝาน้ำมันจักร ปลายแหลม ฝาขาว (12ใบ)
ขวด 30 มล.PE ถังนมไหล่ลาด (12ใบ)
ขวด 50 มล.PE ถังนมไหล่ลาด (12ใบ)
ขวด 30 มล.PE ถังนมไหล่ลาด (12ใบ)
ขวด 40 มล.ยาหม่อง
หลอดยาดม(2000 ใบ)สีขาว
ขวด 150 มล.PVCใสฝาเกลียวขาว
ขวด 150 มล.PVCไหล่ลาดสีชาฝาฉีก
ขวด 100 มล.PVCไหล่ลาดสีชาฝาฉีก
กระบอกเบอร์ 01 ฝาสีขาว
กระบอกเบอร์ 01 ฝาสีแดง
กระบอกเบอร์ 7 ฝาสีเหลือง
กระบอกเบอร์ 6 ฝาสีเหลือง
กระบอกเบอร์ 5 ฝาสีใส
กระบอกเบอร์ 5 ฝาสีเหลือง
กระบอกเบอร์ 4 ฝาสีเขียวอ่อน
กระบอกเบอร์ 4 ฝาสีใส

          
Sitemap หมวดหมู่